Nails

 

Shape and Polish                             £12

Gel Polish                                          £20

Gel Polish Fingers & Toes              £35

Gel Polish Removal                          £4

Luxury Manicure (inc polish)        £40

Luxury Pedicure (inc polish)          £40

 

Waxing & Tinting

 

Eyebrow Wax                                    £6

Full Leg Wax                                     £20

Half Leg Wax                                    £12

Underarm                                          £7

Upper Lip                                           £5

Eyebrow Tint                                     £4

Eyelash Tint                                       £4